De begeleiding is erop gericht dat je ervaart wat je anders kan doen. Jouw persoonlijke visie op de toekomst helpt jou daarbij en is uitgangspunt voor ons werk. In jouw proces naar keuzes in gedrag voor een prettige (werk)relatie waar jij je echt mee kan verbinden, begeleid ik je. 

 

 

Wat je ervaart

Wat jij gaat ervaren is een doorvoeld beleven van het lonkende perspectief; zoals je wilt dat het gaat in de ideale situatie. Dat kan je doorvoelen, omdat je weet dat je dat ergens in je hebt. Deze ervaring van de ideale situatie zet jou op het spoor voor gewenste veranderingen. Deze gewenste ervaring contrasteer je met wat er nu speelt en wat jou nu tegenhoudt om je doel te bereiken. Dat is de kern van van het werken met Reflexie; ervaringsgericht en toekomstgericht werken vanuit een realistisch doel met respect voor wat er nu is.

 

Hoe we samenwerken tot het werkt

Waar we naar toe werken is de beleving van een ideale toestand waarin jij je prettig voelt en volledig aanwezig kunt zijn. Om de kern van je veranderingswens te kunnen raken, werk ik samen met jou aan hoe jij je persoonlijke 'state' ervaart. De informatie die je vindt in bijvoorbeeld een opgretrokken schouder, een droge mond in combinatie met de gedachten die je hebt over jezelf, zijn de aanknopingspunten voor ons werk. 

 

Gedragsprofiel en lesgeven

Vooral voor docenten gebruik ik de bekende reflectiecirkel van Korthagen in combinatie met de MindSonar om extra inzicht te krijgen in je stijl van doen, denken, voelen en willen. Met behulp van een MetaprofielAnalyse (MPA) krijg je inzicht in je denkstijlen en je gedragsstijlen. Met behulp van de refelectiecirkel kan je gericht inzoomen op een of meer voor jou kenmerkende gedragstijlen in een specifieke context. Deze wijze van werken biedt concrete aanknopingspunten om jouw gedrag te kunnen plaatsen en effectief te veranderen. Het effect van jouw gedragsverandering en veranderde denkwijze zal direct merkbaar zijn in de wijze waarop je klas bereid is de relatie met jou aan te gaan. 

Resultaat coaching

Na afloop van het coachingstraject zul je in staat zijn grenzen te stellen en grenzen van anderen te herkennen. Je ervaart je eigen invloed op wat je wit bereiken. Het kunnen aanwenden en herkennen van je eigen invloed op de dynamiek tussen mensen, geeft enorm veel ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag.

Er is overzicht en keuzevrijheid. Dat geeft rust en ontspanning in het contact met anderen.

 

 

Geïnteresseerd?

Bel voor een oriënterend gesprek om na te gaan of de werkwijze past bij de vraag! Of vul het contactformulier in en vraag meer informatie aan.